V současné době má ZKO Polička cca 30 členů, z toho níže uvedení členové se sportovní kynologii věnují aktivně.

Hlavním předmětem naši činnosti je provozování a propagace sportovní kynologie. Naši členové se svými psy vykonávají zkoušky podle zkušebních řádů NZŘ, MZŘ, ZMP. V oblasti chovatelské činnosti se naši členové věnují přípravě na výstavy a bonitaci (na splnění podmínek k chovnosti). Pro členy pořádáme víkendové výcvikové kurzy, které jsou zaměřeny na poslušnosti, obrany a pachové práce. 
Další naší činností je pomoc široké veřejnosti s výchovou svých psích mazlíčků, tedy naučení základním návykům, ovladatelnosti a poslušnosti. 
Poskytujeme zázemí a vybavení pro výcvik agility. 
Náš klub poskytuje výjimečné prostory pro výcvik. Disponujeme rozděleným velkým a malým placem a dále zastřešeným prostorem pro případ nepřízně počasí. 
Historie
ZKO byla založena v neděli dne 23.5. 1973. Od počátku byli její členové velmi aktivní - rychle postavili klubovnu, překážky i kotce pro psy. V 7O. a 8O. letech nebylo snadné pořídit si kvalitního psa a sehnat krmení. Organizace proto zvláště mládeži velmi pomáhala - odebírala štěňata na výcvik od Pohraniční stráže a SNB a zajišťovala pro ně krmné maso. Výcvik štěňat byl určitým zdrojem finančních prostředků, ale hlavně umožnil mnoha mladým lidem věnovat se svému koníčku. Výsledky se rychle dostavily, pořádala se řada zkoušek, členové jezdili na závody, organizace vlastnila i chovnou fenu německého ovčáka. Cvičit chodili lidé nejen s ovčáky, ale i boxery, koliemi, čuvači a zkoušku z výkonu složil i francouzský buldoček. I další roky byly úspěšné, výcvik se dařil, budování areálu pokračovalo a dnes má sportovní kynologie v Poličce své pevné místo. Organizace se nevěnuje jen klasickému sportovnímu výcviku, ale i agility. Pořádá sportovní a chovatelské akce ve spolupráci s Klubem chovatelů německých ovčáků, kurzy pro poličské obyvatele a jejich psy, občas i akce pro děti.
Back to Top